/

ผลการค้นหา - รายการ

ล้าง

ข่าวสารและกิจกรรม

คณะกรรมการบริหารสมาคมศิษย์เก่า มจร ร่วมบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรม คุณแม่มณฑา โหรวิชิต โยมมารดา พระศรีธรรมภาณี (เจ้าคุณวัลลพ)

คณะกรรมการบริหารสมาคมศิษย์เก่า มจร ร่วมบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรม คุณแม่มณฑา โหรวิชิต โยมมารดา พระศ...

วันพุธที่ ๑๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ คณะกรรมการบริหารสมาคมศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช...

อ่านต่อ
คณะกรรมการบริหารสมาคมศิษย์เก่า มจร  ถวายมุทิตาสักการะ พระเทพวัชรบัณฑิต,ศ.ดร.

คณะกรรมการบริหารสมาคมศิษย์เก่า มจร ถวายมุทิตาสักการะ พระเทพวัชรบัณฑิต,ศ.ดร.

วันจันทร์ที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๐๐ น. คณะกรรมการบริหารสมาคมศิษย์เก่า มจ...

อ่านต่อ
ประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ชุดที่ ๒๔ ประจำปี ๒๕๖๔

ประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ชุดที่ ๒๔ ประจำปี ๒๕๖๔

วันศุกร์ที่ ๒๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อิทธิพล แก้วพิลา...

อ่านต่อ
วันปิยมหาราชรำลึก ประจำปี ๒๕๖๓ โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ร่วมกับสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรราชวิทยาลัย

วันปิยมหาราชรำลึก ประจำปี ๒๕๖๓ โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ร่วมกับสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลั...

วันปิยมหาราชรำลึก ประจำปี ๒๕๖๓ โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ร่วมกับสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลั...

อ่านต่อ