/

ผลการค้นหา - รายการ

ล้าง

ข่าวสารและกิจกรรม

สมาคมศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ขอแสดงความเสียใจต่อการจากไปของ 'ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ'ดร.คำเอียง กองสิน พธ.บ., M.A., Ph.D. อดีตอาจารย์พิเศษ ภาควิชาภาษาต่างประเทศ คณะมนุษยศาสตร์ มจร.

สมาคมศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ขอแสดงความเสียใจต่อการจากไปของ 'ผู้ช่วยศาสตราจาร...

สมาคมศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ขอแสดงความเสียใจต่อการจากไปของ 'ผู้ช่วยศาสตราจาร...

อ่านต่อ
สมาคมศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรม พันเอก (พิเศษ) ศรีสวัสดิ์ แสนพวง อดีตผู้อำนวยการกองอนุศาสนาจารย์กรมยุทธศึกษาทหารบก , พุทธศาสตรบัณฑิต รุ่นที่ ๗ มจร.

สมาคมศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรม พันเอก (พิเศษ) ศรีสวัส...

วันที่ ๒๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๑๗.๐๐ น. สมาคมศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ร่...

อ่านต่อ
คณะกรรมการบริหารสมาคมศิษย์เก่า มจร ร่วมบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรม คุณแม่มณฑา โหรวิชิต โยมมารดา พระศรีธรรมภาณี (เจ้าคุณวัลลพ)

คณะกรรมการบริหารสมาคมศิษย์เก่า มจร ร่วมบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรม คุณแม่มณฑา โหรวิชิต โยมมารดา พระศ...

วันพุธที่ ๑๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ คณะกรรมการบริหารสมาคมศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช...

อ่านต่อ
คณะกรรมการบริหารสมาคมศิษย์เก่า มจร  ถวายมุทิตาสักการะ พระเทพวัชรบัณฑิต,ศ.ดร.

คณะกรรมการบริหารสมาคมศิษย์เก่า มจร ถวายมุทิตาสักการะ พระเทพวัชรบัณฑิต,ศ.ดร.

วันจันทร์ที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๐๐ น. คณะกรรมการบริหารสมาคมศิษย์เก่า มจ...

อ่านต่อ