นายกสมาคมศิษย์เก่า พร้อมที่ปรึกษา และคณะกรรมการบริหารสมาคม ได้เข้ากราบเยี่ยมอาการอาพาธ ท่านอาจารย์เจ้าคุณพระสุธีรวญาณ

นายกสมาคมศิษย์เก่า พร้อมที่ปรึกษา และคณะกรรมการบริหารสมาคม ได้เข้ากราบเยี่ยมอาการอาพาธ ท่านอาจารย์เจ้าคุณพระสุธีรวญาณ

วันที่ 25 กย. นายกสมาคมศิษย์เก่า พร้อมที่ปรึกษา และคณะกรรมการบริหารสมาคม ได้เข้ากราบเยี่ยมอาการอาพาธ ท่านอาจารย์เจ้าคุณพระสุธีรวญาณ ณ ห้องพิเศษ 8 อาคาร90ปีฯ รพ.สงฆ์ ได้ถวายของเยี่ยม และปัจจัยจาก พธ.บ. รุ่นที่44 ที่รวบรวม ถวายท่านอจ.เจ้าคุณ ผ่านทางสมาคมศิษย์เก่า ด้วย

Scroll To Top