คณะกรรมการบริหารสมาคม  หารือแนวทางในการร่วมทำงานกับภาคส่วนราชการ ต่อท่าน ดร.สุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

คณะกรรมการบริหารสมาคม หารือแนวทางในการร่วมทำงานกับภาคส่วนราชการ ต่อท่าน ดร.สุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

18 ต.ค.2559 ผศ. ดร. สิริวัฒน์ ศรีเครือดง นายกสมาคมศิษย์เก่า พร้อมคณะกรรมการบริหารสมาคม ร่วมคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย มี ท่าน รศ. ดร. สุรพล สุยะพรม รองอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป และที่ปรึกษานากยสมาคม เข้าพบ แสดงความยินดี และหารือแนวทางในการร่วมทำงานกับภาคส่วนราชการ ต่อท่าน ดร.สุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา คนใหม่ ซึ่งมีประเด็นที่ท่านต้องการความร่วมมือจากมหาวิทยาลัยในการร่วมกันเป็นพลังขับเคลื่อนในการพัฒนาจังหวัด โดยขอให้ทางมหาวิทยาลัยช่วยดูในมิติของทางศาสนา ต่อไป

14612561_1823453117871148_8885711359977067656_o 14691246_1823453111204482_2462293780025848283_o 14700829_1823453151204478_703755056576731689_o 14714850_1823453114537815_3273839830207744724_o 14753424_1823453161204477_4237856502216013667_o

Scroll To Top