กก. บริหารสมาคม ปฏิบัติหน้าที่อำนวยความสะดวกให้กับ พระภิกษุ สามเณร แม่ชี จะเดินส่งเข้าไปยัง พระบรมมหาราชวัง

กก. บริหารสมาคม ปฏิบัติหน้าที่อำนวยความสะดวกให้กับ พระภิกษุ สามเณร แม่ชี จะเดินส่งเข้าไปยัง พระบรมมหาราชวัง

กก. บริหารสมาคม (ว่าที่) ดร. สมชาย บุญสุ่น สถานที่และพิธีการ ไปปฏิบัติหน้าที่อำนวยความสะดวกให้กับ พระภิกษุ สามเณร แม่ชี จะเดินส่งเข้าไปยัง พระบรมมหาราชวัง โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย /สมาคมศิษย์เก่า มจร. ร่วมกับกรมการศาสนา จัดตั้งซุ้มศูนย์ประสานงานพระภิกษุ สามเณร แม่ชี ขึ้นเพื่อเป็นการแยกให้เป็นสัดส่วน ไม่ไปปะปนกับ ประชาชนทั่วไปที่เดินทางไปถวายบังคมพระบรมศพ อย่างเนืองแน่นในแต่ละวัน

14595812_1830246383858488_8056320910598032858_n 14906850_1830246397191820_33345304535173845_n 14908227_1830246483858478_2869663332792950890_n 14925324_1830495283833598_8304948298182268574_n 14925477_1830246520525141_6200560745651902666_n 14925668_1830246430525150_2129789052940469071_n 14938109_1830246557191804_617505344369859382_n

Scroll To Top