สมาคมศิษย์เก่า มจร. ขอแสดงความยินดี กับ ผศ. ดร. สมปอง สุวรรณภูมา พธ.บ.รุ่นที่ 44  ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ในตำแหน่ง “ผู้ช่วยศาสตราจารย์”

สมาคมศิษย์เก่า มจร. ขอแสดงความยินดี กับ ผศ. ดร. สมปอง สุวรรณภูมา พธ.บ.รุ่นที่ 44 ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ในตำแหน่ง “ผู้ช่วยศาสตราจารย์”

สมาคมศิษย์เก่า มจร. ขอแสดงความยินดี กับ ผศ. ดร. สมปอง สุวรรณภูมา (พธ.บ.รุ่นที่ 44 คณะสังคมศาสตร์,เอกบริหารรัฐกิจ) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประจำคณะรัฐศาสตร์ ผู้ช่วยคณบดีคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ในตำแหน่ง “ผู้ช่วยศาสตราจารย์”

10632794_1831626687053791_3365276241588186295_n 14632945_1831626637053796_1506132424582444386_n 14695489_1831626660387127_3830266348259680720_n 14908214_1831626597053800_7180157880987399781_n 14962765_1831626727053787_8731881744990972378_n

Scroll To Top