สมาคมศิษย์เก่า มจร ร่วมประชุมสมาคมมหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนาเถรวาทนานาชาติครั้งที่4 ภายใต้หัวข้อ ” สถานการณ์ในโลกปัจจุบันของพระพุทธศาสนา:ความท้าทายและโอกาส”

สมาคมศิษย์เก่า มจร ร่วมประชุมสมาคมมหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนาเถรวาทนานาชาติครั้งที่4 ภายใต้หัวข้อ ” สถานการณ์ในโลกปัจจุบันของพระพุทธศาสนา:ความท้าทายและโอกาส”

ผศ.ดร. สิริวัฒน์ ศรีเครือดง นายกสมาคมศิษย์เก่า พร้อม กก.บริหาร ศสก. มจร. อีก 2 ท่าน คือ ดร.แสวง นิลนามะ และ คุณ สมหมาย สุภาษิต เป็นคณะผู้แทนมหาวิยาลัย ซึ่งมีพระเดชพระคุณ พระโสภณวชิราภรณ์ (ไสว โชติโก) รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ เป็นหัวหน้าคณะ เดินทางไปร่วมประชุมสมาคมมหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนาเถรวาทนานาชาติครั้งที่4 ภายใต้หัวข้อ ” สถานการณ์ในโลกปัจจุบันของพระพุทธศาสนา:ความท้าทายและโอกาส” ระหว่างวันที่ 10-14 พ.ย. 2559 ณ เมืองมะกาลัง จังหวัดชวากลาง ประเทศอินโดนีเซีย #ภาพจากงาน กต. มจร.

14980815_1836701773212949_3272766499306246327_n 14993358_1836701933212933_8503448313680470956_n 15027620_1836701729879620_5864261233193919620_n 15036263_1836701879879605_1272637330535279294_n 15056238_1836701829879610_6011805616537194876_n

Scroll To Top