คณะกรรมการบริหารสมาคมศิษย์เก่า มจร. และ มมร. ร่วมทำบุญตักบาตร พระภิกษุผู้อุปสมบทถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

คณะกรรมการบริหารสมาคมศิษย์เก่า มจร. และ มมร. ร่วมทำบุญตักบาตร พระภิกษุผู้อุปสมบทถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

วันที่ 4 ธ.ค.59 คณะกรรมการบริหารสมาคมศิษย์เก่า มจร. และ มมร. ร่วมทำบุญตักบาตร พระภิกษุผู้อุปสมบทถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ มจร. อยุธยา โดยท่าน ผศ.ดร.สิริวัฒน์. ศรีเครือดง นายกสมาคมร่วมอุปสมบท ได้รับฉายา “สิริวฑฒนพโล” ในครั้งนี้ด้วย.

Scroll To Top