ศ.(พิเศษ) จำนงค์ ทองประเสริฐ

  • คำนำหน้า: ศ.(พิเศษ)
  • ชื่อ:จำนงค์
  • นามสกุล:ทองประเสริฐ
  • มจร รุ่นที่:1
  • สาขาวิชา:
  • อาชีพ:ราชการ
  • เพศ:ชาย
  • อีเมล:
  • เบอร์โทรศัพท์:02-865-682
  • ที่อยู่:434 ซอย นราธิวาสราชนครินทร์ 17 แยก 7 ถนน อาคารสงเคราะห์สายที่ 1 ก. แขวง ทุ่งมหาเมฆ เขต สาทร จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10120 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120