พ.ท. วิจิตร นพชินวงค์

  • คำนำหน้า: พ.ท.
  • ชื่อ:วิจิตร
  • นามสกุล:นพชินวงค์
  • มจร รุ่นที่:
  • สาขาวิชา:
  • อาชีพ:ทหาร
  • เพศ:ชาย
  • อีเมล:
  • เบอร์โทรศัพท์:
  • ที่อยู่:เลขที่ 776 ซอย สายลม ถนนพหลโยธิน