น.อ ทองแดง ปิดสาโย

  • คำนำหน้า: น.อ
  • ชื่อ:ทองแดง
  • นามสกุล:ปิดสาโย
  • มจร รุ่นที่:
  • สาขาวิชา:
  • อาชีพ:ทหาร
  • เพศ:ชาย
  • อีเมล:
  • เบอร์โทรศัพท์:
  • ที่อยู่: กองบิน 21 ถนนอุปลีสาร ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี 34000