นาย ธเนศ ต่วนชะเอม

  • คำนำหน้า: นาย
  • ชื่อ:ธเนศ
  • นามสกุล:ต่วนชะเอม
  • มจร รุ่นที่:
  • สาขาวิชา:
  • อาชีพ:ราชการ
  • เพศ:ชาย
  • อีเมล:
  • เบอร์โทรศัพท์:
  • ที่อยู่:เลขที่ 38/11 หมู่ 1 ซ.เสรีไทย 2 ถนนเสรีไทย แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10240