นาย เคลื่อม มนวรินทรกุล

  • คำนำหน้า: นาย
  • ชื่อ:เคลื่อม
  • นามสกุล:มนวรินทรกุล
  • มจร รุ่นที่:
  • สาขาวิชา:
  • อาชีพ:ราชการ
  • เพศ:ชาย
  • อีเมล:
  • เบอร์โทรศัพท์:
  • ที่อยู่:เลขที่ 146/1 ถนนบำรุงเมือง แขวงวัดราชบพิธ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200