น.อ. ปรีชา นันตา

  • คำนำหน้า: น.อ.
  • ชื่อ:ปรีชา
  • นามสกุล:นันตา
  • มจร รุ่นที่:
  • สาขาวิชา:
  • อาชีพ:ทหาร
  • เพศ:ชาย
  • อีเมล:
  • เบอร์โทรศัพท์:
  • ที่อยู่: กรมยุทธทหารเรือ