นาย จำนงค์ สวมประคำ

  • คำนำหน้า: นาย
  • ชื่อ:จำนงค์
  • นามสกุล:สวมประคำ
  • มจร รุ่นที่:
  • สาขาวิชา:
  • อาชีพ:ราชการ
  • เพศ:ชาย
  • อีเมล:
  • เบอร์โทรศัพท์:02-282-0870
  • ที่อยู่: สำนักงานเลขาธิการรัฐสภา