นาย ประสิทธิ์ ขันธีวิทย์

  • คำนำหน้า: นาย
  • ชื่อ:ประสิทธิ์
  • นามสกุล:ขันธีวิทย์
  • มจร รุ่นที่:
  • สาขาวิชา:
  • อาชีพ:ราชการ
  • เพศ:ชาย
  • อีเมล:
  • เบอร์โทรศัพท์:02-5216433
  • ที่อยู่:เลขที่ 230/8 ซ. เทพไพเราะนิมิตร ถนนแจ้งวัฒนะ