นางสาว อุทัยวัฒน์ ลีภัทรพณิชย

  • คำนำหน้า: นางสาว
  • ชื่อ:อุทัยวัฒน์
  • นามสกุล:ลีภัทรพณิชย
  • มจร รุ่นที่:
  • สาขาวิชา:
  • อาชีพ:ราชการ
  • เพศ:หญิง
  • อีเมล:
  • เบอร์โทรศัพท์:
  • ที่อยู่:เลขที่ 220/14 ถนนอิสรภาพ