นาย ประสิทธิ์ ศรีสมุทร

  • คำนำหน้า: นาย
  • ชื่อ:ประสิทธิ์
  • นามสกุล:ศรีสมุทร
  • มจร รุ่นที่:
  • สาขาวิชา:
  • อาชีพ:ราชการ
  • เพศ:ชาย
  • อีเมล:
  • เบอร์โทรศัพท์:04-561-7586
  • ที่อยู่:เลขที่ 852/3 ถนนหลักเมือง ตำบลเมืองใต้ อำเภอเมืองศรีสะเกษ ศรีสะเกษ 33000