ผศ. สุบรรณ จันทบุตร

  • คำนำหน้า: ผศ.
  • ชื่อ:สุบรรณ
  • นามสกุล:จันทบุตร
  • มจร รุ่นที่:
  • สาขาวิชา:
  • อาชีพ:ครู/อาจารย์
  • เพศ:ชาย
  • อีเมล:
  • เบอร์โทรศัพท์:045-311-072 ,01-976-3394
  • ที่อยู่:เลขที่ 429 หมู่ 15 ถนนคลังอาวุธ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี 34000