พล.ต. ทองขาว พ่วงรอดพันธุ์

  • คำนำหน้า: พล.ต.
  • ชื่อ:ทองขาว
  • นามสกุล:พ่วงรอดพันธุ์
  • มจร รุ่นที่:
  • สาขาวิชา:
  • อาชีพ:ทหาร
  • เพศ:ชาย
  • อีเมล:
  • เบอร์โทรศัพท์:081-937-9528
  • ที่อยู่:เลขที่ 32/23 หมู่บ้านสหกรณ์การบินไทย ซ. 1 ถนนแจ้งวัฒนะ 43 ตำบลคลองเกลือ อำเภอปากเกร็ด นนทบุรี 11120