พระมหา ปัญญา ปัญฺญาสิริ, ดร.

  • คำนำหน้า: พระมหา
  • ชื่อ:ปัญญา
  • นามสกุล:ปัญฺญาสิริ, ดร.
  • มจร รุ่นที่:
  • สาขาวิชา:สังคมศึกษา คณะครุศาสตร์
  • อาชีพ:
  • เพศ:ชาย
  • อีเมล:
  • เบอร์โทรศัพท์:
  • ที่อยู่:สำนักทะเบียนและวัดผล ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย พระนครศรีอยุธยา 13170