พระมหา ทองคำ จิตเปโม

  • คำนำหน้า: พระมหา
  • ชื่อ:ทองคำ
  • นามสกุล:จิตเปโม
  • มจร รุ่นที่:
  • สาขาวิชา:พทธศาสตรบัณฑิต
  • อาชีพ:
  • เพศ:ชาย
  • อีเมล:thongkham@mcu.ac.th
  • เบอร์โทรศัพท์:
  • ที่อยู่: ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย พระนครศรีอยุธยา 13170