ผศ. sirirote namsena

  • คำนำหน้า: ผศ.
  • ชื่อ:sirirote
  • นามสกุล:namsena
  • มจร รุ่นที่:48
  • สาขาวิชา:พระพุทธศาสนา
  • อาชีพ:เจ้าหน้าที่องค์การของรัฐ นักวิจัย
  • เพศ:ชาย
  • อีเมล:namsena@hotmail.com
  • เบอร์โทรศัพท์:0804415236
  • ที่อยู่:555 หมู่ 5 ตำบลหนองปลิง อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครสวรรค์ 60000