ผศ.ดร. ศิริโรจน์ นามเสนา

  • คำนำหน้า: ผศ.ดร.
  • ชื่อ:ศิริโรจน์
  • นามสกุล:นามเสนา
  • มจร รุ่นที่:48
  • สาขาวิชา:พระพุทธศาสนา
  • อาชีพ:ราชการ
  • เพศ:ชาย
  • อีเมล:namsena@hotmail.com
  • เบอร์โทรศัพท์:0804415236
  • ที่อยู่:555 หมู่ 5 ตำบลหนองปลิง อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครสวรรค์ 60000 โทร.0804415236