พระครู พระครูชัยธารานุกูล (ศศิกรณ์ สุทฺธจิตฺโต) อินทปาล

  • คำนำหน้า: พระครู
  • ชื่อ:พระครูชัยธารานุกูล (ศศิกรณ์ สุทฺธจิตฺโต)
  • นามสกุล:อินทปาล
  • มจร รุ่นที่:59
  • สาขาวิชา:ศาสนา
  • อาชีพ:บรรพชิต
  • เพศ:ชาย
  • อีเมล:paladsasigorn6128@gmail.com
  • เบอร์โทรศัพท์:081-698 8136
  • ที่อยู่:วัดชัยธาราวาส 15 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าชนะ อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84170