นาย วสุพล วรภัทรทรัพย์

  • คำนำหน้า: นาย
  • ชื่อ:วสุพล
  • นามสกุล:วรภัทรทรัพย์
  • มจร รุ่นที่:
  • สาขาวิชา:รัฐศาสตร์
  • อาชีพ:นักวิจัยอิสระ
  • เพศ:ชาย
  • อีเมล:wasupol.w@gmail.com
  • เบอร์โทรศัพท์:-
  • ที่อยู่:Ratchaburi