นาย สมจิตร กะการดี

  • คำนำหน้า: นาย
  • ชื่อ:สมจิตร
  • นามสกุล:กะการดี
  • มจร รุ่นที่:
  • สาขาวิชา:
  • อาชีพ:ครู/อาจารย์
  • เพศ:ชาย
  • อีเมล:
  • เบอร์โทรศัพท์:
  • ที่อยู่:เลขที่ 664/140 ถนนจรัลสนิทวงศ์ แขวงบางพลัด เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700