พล.ต. สมพร สุธีพันธุ์นุวัตร

  • คำนำหน้า: พล.ต.
  • ชื่อ:สมพร
  • นามสกุล:สุธีพันธุ์นุวัตร
  • มจร รุ่นที่:
  • สาขาวิชา:
  • อาชีพ:ทหาร
  • เพศ:ชาย
  • อีเมล:
  • เบอร์โทรศัพท์:
  • ที่อยู่: กรมยุทธศึกษาทหารบก ถนนเทอดดำริห์