ศ.ดร. จำนงค์ อดิวัฒนสิทธิ์

  • คำนำหน้า: ศ.ดร.
  • ชื่อ:จำนงค์
  • นามสกุล:อดิวัฒนสิทธิ์
  • มจร รุ่นที่:
  • สาขาวิชา:
  • อาชีพ:ครู/อาจารย์
  • เพศ:ชาย
  • อีเมล:
  • เบอร์โทรศัพท์:
  • ที่อยู่: คณะสังคมศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์