นาย สมดี พรหมสวัสดิ์

  • คำนำหน้า: นาย
  • ชื่อ:สมดี
  • นามสกุล:พรหมสวัสดิ์
  • มจร รุ่นที่:
  • สาขาวิชา:
  • อาชีพ:ครู/อาจารย์
  • เพศ:ชาย
  • อีเมล:
  • เบอร์โทรศัพท์:
  • ที่อยู่:เลขที่ 266/74 หมู่บ้านเสาวลักษณ์ 1 ถนนชยางกูร ตำบลขามใหญ่ อำเภอเมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี 34000