นาย คมจักร แห่งปัจจัยการ

  • คำนำหน้า: นาย
  • ชื่อ:คมจักร
  • นามสกุล:แห่งปัจจัยการ
  • มจร รุ่นที่:
  • สาขาวิชา:
  • อาชีพ:ครู/อาจารย์
  • เพศ:ชาย
  • อีเมล:
  • เบอร์โทรศัพท์:
  • ที่อยู่: กองคดี กรมอัยการ