ผศ. ชอบ ดีสวนโคก

  • คำนำหน้า: ผศ.
  • ชื่อ:ชอบ
  • นามสกุล:ดีสวนโคก
  • มจร รุ่นที่:
  • สาขาวิชา:
  • อาชีพ:ครู/อาจารย์
  • เพศ:ชาย
  • อีเมล:
  • เบอร์โทรศัพท์:
  • ที่อยู่:เลขที่ 108/120 หมู่ 14