นางสาว ยุวรี โชคไพรศรี

  • คำนำหน้า: นางสาว
  • ชื่อ:ยุวรี
  • นามสกุล:โชคไพรศรี
  • มจร รุ่นที่:
  • สาขาวิชา:
  • อาชีพ:ราชการ
  • เพศ:หญิง
  • อีเมล:
  • เบอร์โทรศัพท์:4123087
  • ที่อยู่:เลขที่ 6/41 หมู่ 5 ซ. พลอยแก้ว ถนนบรมราชชนนี แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10170