รท.ผศ.ดร. บรรจบ บรรณรุจิ

  • คำนำหน้า: รท.ผศ.ดร.
  • ชื่อ:บรรจบ
  • นามสกุล:บรรณรุจิ
  • มจร รุ่นที่:
  • สาขาวิชา:
  • อาชีพ:ครู/อาจารย์
  • เพศ:ชาย
  • อีเมล:
  • เบอร์โทรศัพท์:218 -3011 ต่อ 1006
  • ที่อยู่: อาคารวิทยานิเวศน์จุฬาฯ ซ. 13 (ใหม่) ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330