นาย สมใจ ศรีนวล

  • คำนำหน้า: นาย
  • ชื่อ:สมใจ
  • นามสกุล:ศรีนวล
  • มจร รุ่นที่:
  • สาขาวิชา:
  • อาชีพ:ราชการ
  • เพศ:ชาย
  • อีเมล:
  • เบอร์โทรศัพท์:081-969-2794
  • ที่อยู่:เลขที่ 90/18 ถนนกาญจนวนิชย์ ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา สงขลา 90000