นาย พิเชฏฐ ทองจันทา

  • คำนำหน้า: นาย
  • ชื่อ:พิเชฏฐ
  • นามสกุล:ทองจันทา
  • มจร รุ่นที่:
  • สาขาวิชา:
  • อาชีพ:รับจ้าง
  • เพศ:ชาย
  • อีเมล:
  • เบอร์โทรศัพท์:
  • ที่อยู่:เลขที่ 40/349 ถนนทวีวัฒนา แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร 10160