พ.อ. พีระ ฉลาดธัญกิจ

  • คำนำหน้า: พ.อ.
  • ชื่อ:พีระ
  • นามสกุล:ฉลาดธัญกิจ
  • มจร รุ่นที่:
  • สาขาวิชา:
  • อาชีพ:ทหาร
  • เพศ:ชาย
  • อีเมล:
  • เบอร์โทรศัพท์:
  • ที่อยู่: กรมกิจการพลเรือนทหารบก