พล.อ.ท.ดร. ผวน สมปรีดา

  • คำนำหน้า: พล.อ.ท.ดร.
  • ชื่อ:ผวน
  • นามสกุล:สมปรีดา
  • มจร รุ่นที่:
  • สาขาวิชา:
  • อาชีพ:ทหาร
  • เพศ:ชาย
  • อีเมล:
  • เบอร์โทรศัพท์:
  • ที่อยู่:เลขที่ 293/25