พ.อ.พิเศษ ลือพงศ์ สุนทรเศวต

  • คำนำหน้า: พ.อ.พิเศษ
  • ชื่อ:ลือพงศ์
  • นามสกุล:สุนทรเศวต
  • มจร รุ่นที่:
  • สาขาวิชา:
  • อาชีพ:ทหาร
  • เพศ:ชาย
  • อีเมล:
  • เบอร์โทรศัพท์:
  • ที่อยู่:เลขที่ 108/589 ถนนพหลโยธิน 57 แขวงคลองถนน เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 10220