นาง ฉลวย เพ็ญไพบูลย์

  • คำนำหน้า: นาง
  • ชื่อ:ฉลวย
  • นามสกุล:เพ็ญไพบูลย์
  • มจร รุ่นที่:
  • สาขาวิชา:
  • อาชีพ:ราชการ
  • เพศ:หญิง
  • อีเมล:
  • เบอร์โทรศัพท์:
  • ที่อยู่:เลขที่ 485 ถนนประชาราษฎร์สาย1 แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800