นาย สุทธิพงษ์ เฉลยพจน์

  • คำนำหน้า: นาย
  • ชื่อ:สุทธิพงษ์
  • นามสกุล:เฉลยพจน์
  • มจร รุ่นที่:
  • สาขาวิชา:
  • อาชีพ:ราชการ
  • เพศ:ชาย
  • อีเมล:
  • เบอร์โทรศัพท์:02-241-0121
  • ที่อยู่:เลขที่ 318/2 ถนนสุโขทัย ซอย 1