รศ. ชูศักดิ์ ทิพย์เกษร

  • คำนำหน้า: รศ.
  • ชื่อ:ชูศักดิ์
  • นามสกุล:ทิพย์เกษร
  • มจร รุ่นที่:
  • สาขาวิชา:
  • อาชีพ:ครู/อาจารย์
  • เพศ:ชาย
  • อีเมล:
  • เบอร์โทรศัพท์:538 - 3935
  • ที่อยู่:เลขที่ 10 ซ. สนธิวัฒนา แยก 1 ถนนลาดพร้าว 110