รศ.ดร. อุดม บัวศรี

  • คำนำหน้า: รศ.ดร.
  • ชื่อ:อุดม
  • นามสกุล:บัวศรี
  • มจร รุ่นที่:
  • สาขาวิชา:
  • อาชีพ:ครู/อาจารย์
  • เพศ:ชาย
  • อีเมล:
  • เบอร์โทรศัพท์:
  • ที่อยู่: บ้านพักอาจารย์ม.ขอนแก่น