ผศ. นพศักดิ์ บุญรัศมี

  • คำนำหน้า: ผศ.
  • ชื่อ:นพศักดิ์
  • นามสกุล:บุญรัศมี
  • มจร รุ่นที่:
  • สาขาวิชา:
  • อาชีพ:ราชการ
  • เพศ:ชาย
  • อีเมล:
  • เบอร์โทรศัพท์:
  • ที่อยู่:เลขที่ 108/56 ซ.ร.ร.พานิช ถนนกาญจนวนิช ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา สงขลา 90000