คณะกรรมการผู้บริหาร สมาคมศิษย์เก่า มจร นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อิทธิพล เเก้วพิลา นายกสมาคมศิษย์เก่า น้อมถวายมุทิตาสักการะ พระเทพปวรเมธี, รศ.ดร. (ป.อ. พฺรหฺมรํสี)

คณะกรรมการผู้บริหาร  สมาคมศิษย์เก่า  มจร  นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อิทธิพล  เเก้วพิลา  นายกสมาคมศิษย์เก่า น้อมถวายมุทิตาสักการะ  พระเทพปวรเมธี, รศ.ดร. (ป.อ. พฺรหฺมรํสี)
เนื่องในโอกาสงานอายุวัฒนมงคล วันที่ ๕  พฤศจิกายน พ.ศ.  ๒๕๖๓
   คณะกรรมการผู้บริหาร  สมาคมศิษย์เก่า  มจร  นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อิทธิพล  เเก้วพิลา  นายกสมาคมศิษย์เก่า น้อมถวายมุทิตาสักการะ  พระเทพปวรเมธี, รศ.ดร. (ป.อ. พฺรหฺมรํสี)  รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร  ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดประยูรวงศาวาสวรวิหาร  ผู้รักษาการเเทนเจ้าอาวาสวัดมหาจุฬาลงกรณราชูทิศ  ณ วัดมหาจุฬาลงกรณราชูทิศ ตำบลลำไทร  อำเภอวังน้อย  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา