คณะกรรมการบริหารสมาคมศิษย์เก่า มจร ร่วมบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรม คุณแม่มณฑา โหรวิชิต โยมมารดา พระศรีธรรมภาณี (เจ้าคุณวัลลพ)

คณะกรรมการบริหารสมาคมศิษย์เก่า มจร  ร่วมบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรม  คุณแม่มณฑา  โหรวิชิต  โยมมารดา พระศรีธรรมภาณี (เจ้าคุณวัลลพ)
 วันพุธที่  ๑๗  มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๔  
คณะกรรมการบริหารสมาคมศิษย์เก่า  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  ร่วมบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรม   คุณแม่มณฑา  โหรวิชิต  อายุ  ๘๖  ปี  โยมมารดา  พระศรีธรรมภาณี, ดร. (วัลลพ  โกวิโล), ป.ธ.๘, พธ.ด.  ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร, ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร  มจร  รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานพระสอนศีลธรรม  มจร.  ณ  วัดบางเเคใหญ่  ตำบลเเควอ้อม  อำเภออัมพวา  จังหวัดสมุทรสงคราม.