ผศ. บูรณ์ เกตุทัสสา

  • คำนำหน้า: ผศ.
  • ชื่อ:บูรณ์
  • นามสกุล:เกตุทัสสา
  • มจร รุ่นที่:
  • สาขาวิชา:
  • อาชีพ:ครู/อาจารย์
  • เพศ:ชาย
  • อีเมล:
  • เบอร์โทรศัพท์:
  • ที่อยู่:เลขที่ 15/1 ซ. สุจริต 1 ถนนพระราม 5 แขวงสวนจิตรลดา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300