พระครู พระครูวิบูลสรกิจ ธรรมมิยะ

  • คำนำหน้า: พระครู
  • ชื่อ:พระครูวิบูลสรกิจ
  • นามสกุล:ธรรมมิยะ
  • มจร รุ่นที่:
  • สาขาวิชา:บริหารการศึกษา
  • อาชีพ:บรรพชิต
  • เพศ:ชาย
  • อีเมล:tam_zuza@yahoo.co.th
  • เบอร์โทรศัพท์:0872207081
  • ที่อยู่:36 วัดเครือวัลย์วรวิหาร แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กทม 10600