นาย เฉลิม หนองหาร

  • คำนำหน้า: นาย
  • ชื่อ:เฉลิม
  • นามสกุล:หนองหาร
  • มจร รุ่นที่:
  • สาขาวิชา:
  • อาชีพ:ราชการ
  • เพศ:ชาย
  • อีเมล:
  • เบอร์โทรศัพท์:
  • ที่อยู่:เลขที่ 169/3 หลังบ้านมนังคศิลา