นาย บรรดร สุธีพันธุ์นุวัตร

  • คำนำหน้า: นาย
  • ชื่อ:บรรดร
  • นามสกุล:สุธีพันธุ์นุวัตร
  • มจร รุ่นที่:
  • สาขาวิชา:
  • อาชีพ:ราชการ
  • เพศ:ชาย
  • อีเมล:
  • เบอร์โทรศัพท์:
  • ที่อยู่:เลขที่ 48/1 สุทินพงษ์ 1 ซ.ดำริห์