รศ.ดร. ประจิตร มหาหิง

  • คำนำหน้า: รศ.ดร.
  • ชื่อ:ประจิตร
  • นามสกุล:มหาหิง
  • มจร รุ่นที่:
  • สาขาวิชา:
  • อาชีพ:ครู/อาจารย์
  • เพศ:ชาย
  • อีเมล:
  • เบอร์โทรศัพท์:
  • ที่อยู่: คณะมนุษยศาสตร์และสังคม ม.สงขลานครินทร์